PROGRAM 1CITIZEN

Pada Feb 2013, satu program baru telah dijalankan di PIK seluruh negara iaitu 1CiTiZEN.  Program ini telah dilaksanakan oleh Prestariang Systems Sdn Bhd dengan kerjasama Kementerian Penenerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.  Program ini merupakan program latihan yang  dibangun khas untuk memupuk semangat perpaduan masyarakat melalui penggunaan teknologi secara berhemah. Ia mempromosikan hasrat 1Malaysia dengan menanamkan nilai-nilai murni dan positif etika menggunakan teknologi di salam masyarakat berbilang bangsa.

 

  1. LATIHAN

 

  • 12 Jam sesi latihan
  • 8 modul

 

  1. UJIAN

 

  • 50 minit
  • 45 soalan
  • Sijil IC CiTiZEN

 

  1. PORTFOLIO

 

  • Penghasilan portfolio dan berpeluang memenangi hadiah wang tunai
  • Sijil kehadiran