Pengantunan Dalam Talian (Cyber Grooming) merujuk kepada pemangsa bermesra dengan kanak-kanak atau mereka yang masih muda untuk tujuan jenayah termasuk seksual. Jom ikuti langkah-langkah melindungi kanak-kanak daripada pengantunan dalam talian.

Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) adalah asas kepada peralihan infrastruktur digital dengan matlamat untuk menyediakan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh, berkualiti tinggi dan kualiti pengalaman yang baik di seluruh negara.
Kelancaran dan kesalinghubungan digital yang inklusif menjadi asas penting kepada kemudahan mengakses internet dikalangan komuniti di bandar, pinggir bandar dan luar bandar, pembelajaran secara dalam talian serta memacu ekonomi digital negara dan mendorong kesejahteraan bersama rakyat Malaysia.
 
 

Hentikan penyebaran maklumat palsu.