Pusat Internet (PI) merupakan projek kerajaan dengan inisiatif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Projek ini dilaksanakan oleh Telekom Malaysia Berhad (TM) di bawah Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS) dengan memberi fokus kepada komuniti tempatan do kawasan luar bandar. Pusat Internet (PI) juga telah dikenali sebagai Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJK) pada awal pembukaannya. Pada tahun 2012, semua Pusat Jalur Lebar Komuniti dikenali sebagai Pusat Internet di seluruh Malaysia. Walaupun penukaran nama telah berlaku, tetapi objektif penubuhan adalah sama. Tujuan penubuhan PI adalah untuk merapatkan jurang digital di kalangan komuniti setempat. Sebanyak 12 Pusat PI untuk Fasa Rintis, 73 pusat untuk Fasa 1, 52 pusat untuk Fasa 2 dan 36 pusat untuk Fasa Felda dan 110 pusat untuk Fasa 4 telah diwujudkan di seluruh Malaysia bagi mendekatkan masyarakat kepada penggunaan komputer dan aplikasi ilmu ICT dalam kehidupan seharian mereka. Diwujudkan di seluruh Malaysia bagi mendekatkan masyarakat kepada penggunaan komputer dan aplikasi ilmu ICT dalam kehidupan seharian mereka. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berhasrat untuk menjadikan PI Kg Penan Muslim sebagai satu pusat untuk merangkaikan setiap lapisan komuniti melalui rangkaian internet sedia ada seperti e-kerajaan, perpustakaan dan sebagainya ke arah mewujudkan satu Rangkaian Komuniti Berpengetahuan (Knowledge Community Centre). Rangkaian Komuniti Berpengetahuan ini adalah sejajar dengan wawasan negara untuk mewujudkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan celik IT menjelang tahun 2020.